Bergvärme Stockholm

Välkommen till Effektiv Energi AB! I vårt team arbetar några av de mest skickliga yrkesverksamma, inom bergvärme i Stockholm. Med över 25 år erfarenhet i branschen, tillhör vi ett av de företag, som kan åta oss flera olika typer av energiuppdrag inom värmepumpsbranschen.  Vi arbetar framförallt med de marknadsledande leverantörerna av olika värmepumpar. Du kan, som vår kund, inom bergvärme i Stockholm, välja mellan olika föreslagna märken och modeller, från bland annat IVT, Bosch eller Nibe.

Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig att installera bergvärme i Stockholm?

Kontakta oss direkt på telefonnummer 08-591 184 00 så berättar vi mer!

Varför skaffa bergvärme i Stockholm?

Naturen är fullproppad av energi. Om man vet var man ska leta och hur man kan utvinna energin, så kan man göra stora miljövänliga och ekonomiska vinster. Bergvärme i Stockholm är en sådan energiresurs. Under våra fötter finns berg och sten, som oupphörligt värms upp av solen. Bergvärmen, som går att nyttja för uppvärmning, av allt ifrån mindre villor till stora lägenhetskomplex, i Stockholm. Det är särskilt uppskattat i ett land, som Sverige, där temperaturerna varierar så pass stort mellan sommar- och vinterhalvåret. Under de kyligare månaderna, värmer bergvärmen i Stockholm, inneluften och vattnet i kranen. Även under de allra varmaste perioderna av året kan bergvärmen också användas för att producera svalkande kyla. Dessutom är bergvärmen, såväl i Stockholm som övriga världen, i det närmaste omöjlig att göra slut på, av mänsklig påverkan.

Nedan listar vi några av främsta fördelarna med att installera bergvärme i en fastighet i Stockholm.

Bergvärme för ökat fastighetsvärde!

Det är ganska enkelt. När du väljer att investera i bergvärme till ditt hus i Stockholm så höjs värdet på fastigheten, eftersom driften för värme och varmvattenproduktion minskar, med ända upp till 80 %. Faktum är att statistik från Mäklarsamfundet visar att just en bergvärme-pump är en av de anläggningar, som ökar värdet på huset, i Stockholm, allra mest. Den här typen av uppvärmning är fortfarande framtiden och de allra flesta, som letar efter nytt boende, vet om det. Uppvärmning, som sker via olja alternativt direktverkande el är, i jämförelse, en betydligt mindre populära värmelösning. Det går således att göra dubbla vinster, då man väljer att installera bergvärme i Stockholms-huset. Värdet på fastigheten stiger samtidigt som kostnaden för energin sjunker. Och det sistnämnda tar oss in på nästa fördel med bergvärme i Stockholm!

Är du nyfiken på, ungefär hur mycket dina energikostnader, i din fastighet i Stockholm, skulle kunna sänkas om du installerar bergvärme? Kontakta oss på Effektiv Energi AB och berätta om din förbrukning och dina energikostnader för ditt hus så gör vi en första besparingskalkyl.

Du når oss alltid på telefonnummer 08-591 184 00!

Väl investerade pengar med bergvärme i Stockholm

De bästa investeringarna är de, som sträcker sig över en så lång tidsperiod, som möjligt. Bergvärme i Stockholm är utan tvivel, en sådan investering. Kostnaden för uppvärmning av fastigheten sjunker nämligen betydande, när man tar hjälp av lagrad solenergi för att ha det varmt och gott hemma. Installationen av bergvärme i Stockholm kostar visserligen en slant, normalt runt 130 000 – och 170 000 kr. Men på ungefär 5 – 10 år kommer den uppvärmningskostnad, som du har sparat genom din bergvärme i Stockholm, att ha återbetalat sig.

Kontakta oss gärna, för att få veta mer om hur stora kostnader, du själv, skulle kunna spara genom vår installation av bergvärme i Stockholm! Vårt telefonnummer är: 08-591 184 00

Bergvärme i Stockholm tar knappt någon plats

Genom alla tider så har uppvärmning av hus krävt en hel del underhållsarbete för att anläggningen ska fungera optimalt. Hus, som värms upp genom eldning i spis, behöver ständigt ny ved och skorstenen behöver sotas regelbundet och spisen skall askas ut. Andra hus, som värms upp med hjälp av olja, behöver också påfyllning av tank, samt med jämna bestämda mellanrum kontrollera och besiktiga tanken, så att den inte börjar läcka. Här skiljer sig hus, som värms upp med hjälp av bergvärme i Stockholm, markant från ovanstående. De behöver nämligen minimalt underhåll och ”jobbar på” helt av sig självt redan från första dagen: rensa filter, kolla trycket och lufta – klart! Undersökningar visar att, det faktum att bergvärme är så pass lättskött energialternativ, är det, som gör kunderna i Stockholm mest nöjda med sitt val.

Vill du veta mer om minsta möjliga underhåll med bergvärme i Stockholm?
Ring till oss på Effektiv Energi, på tel: 08-591 184 00, så berättar vi gärna mer!

Bergvärme i Stockholm – Ett bra alternativ för miljön

Solenergi är den allra mest miljövänliga energikälla, som vi har. När man installerar bergvärme i sitt hus i Stockholm nyttjar man den enorma mängd solenergi, som finns lagrad i marken. Eftersom värmen i marken och bergmassan är närmast obegränsad kan vi människor aldrig göra slut på energin. Detta gör bergvärme i Stockholm till ett av de absolut mest miljövänliga energialternativen.

Bergvärme för ett nordiskt klimat

Bergvärme är särskilt fördelaktigt, i Stockholm, övriga Sverige och Norden, eftersom den inte påverkas av våra stora temperatur- och vädersvängningar. Under vinterhalvåret så är ju solen frånvarande under merparten av dygnet, men energin & värmen i marken, finns där oavsett. Detta gör att man inte behöver oroa sig för, att behöva sitta och frysa i huset, när det är vinter utanför. Bergvärmen i Stockholm fortsätter att ”arbeta på” dag och natt, baserat på utetemperaturen och hur varmt man önskar ha inomhus, driftsäkert och effektivt. Dessutom kan man använda bergvärmeanläggningen, i avkylande syfte, för att svalka huset i Stockholm, under sommarhalvåret!

Bergvärme i Stockholm från Effektiv Energi AB – Hur går det till?

Inte nog med att bergvärme är lättskött och smart för både plånboken och klimatet. Det är dessutom en relativt smidig process att få denna energieffektiva anläggning installerad. När vi på Effektiv Energi installerar bergvärme i Stockholm sker arbetet i en viss ordning genom ett antal olika faser.

Förarbete

Vid första besöket ser vi till att bilda oss en tydlig uppfattning om energibehovet.

Det handlar bl a om att ta reda på exakt energiförbrukning och uppvärmd yta. Vidare hur stort varmvattenbehovet är, samt hur förutsättningarna för installationen praktiskt ser ut, inomhus och på tomten. Efter att förarbetet är genomfört, lämnar vi ett skriftligt kostnadsförslag till kunden. När förslag och pris är överenskommet, hjälper vi till med ansökan om borrtillstånd och när borrbeslutet erhållits och blivit giltigt, så är det dags för nästa fas!

Borrning

Under andra fasen påbörjas grovarbetet. Vi borrar då ett hål i marken, som normalt är ungefär 150–250 meter djupt. Exakt hur djupt hålet borras, beror bl a på hur stort och tätat huset i fråga är. Det avgör nämligen hur mycket bergvärme-energi, som huset i Stockholm behöver. Vanligen tar borrningen ungefär en arbetsdag.

Installation

När borrningen är slutförd och det djupa hålet är slangsatt och uppfyllt med köld-bärarvätska, så är det dags för nästa fas. Här handla det om att vi demonterar den gamla värmekällan i huset (ex el, olja, pellets osv) för att bergvärmen i Stockholm skall ta över värmeleveransen. Efter detta följer installationen av själva bergvärme-pumpen, mot det befintliga värmesystemet i huset. Installationsfasen tar ungefär 1 till 2 hela arbetsdagar att slutföra.

Efterarbete

När vi på Effektiv Energi installerar bergvärme i Stockholm tar vi alltid fullt ansvar för alla delar av arbetet. Vi lämnar därför inte projektet när vi är färdiga med borrning och installation. För att säkerställa att anläggningen fungerar korrekt, återkoppla vi tillbaka till kunden några månader, efter att arbetet är gjort.

Vill du veta mer om när Effektiv Energi AB kan komma och installera bergvärme i Stockholm?

Kontakta oss direkt på telefonnummer 08-591 184 00!

Leverantörer

På Effektiv Energi AB arbetar vi främst med de marknadsledande leverantörerna, som har de

”bästa” värmepumparna, när vi installerar bergvärme i Stockholm. Fastigheter och tomter i Stockholm har olika förutsättningar för bergvärme. Därför är det viktigt för oss att kunna leverera lösningar, som passar för allas olika behov.

IVT

Det råder inga tvivel om att IVT är en av de mest framträdande leverantörerna, när det kommer till värmepumpar, som man levererat i över 40 år. När vi installerar bergvärme i Stockholm, så har vi ett nära samarbete med IVT, för att kunna ge våra kunder, den för dem bästa och allra senaste tekniken, på marknaden. Alla produkter från IVT levereras med 10 års garanti på kompressorn (värmepumpens ”hjärta”). Detta är en enorm trygghet både för oss, som underleverantör men också för våra kunder i Stockholm, som vi installerar bergvärme hos.

Nedan kan du läsa mer om de olika modellerna, som vi på Effektiv Energi AB arbetar med!

IVT Greenline HE

Denna värmepump tillhör en av de absolut mest vanligaste på marknaden för bergvärme i Stockholm. IVT Greenline HE är mycket driftsäker och bra rustad för en lång och kall vinter.
Den kan nämligen förse värmesystemet med så höga temperaturer som 65 grader. Pumpen bygger liknande teknik, som dess föregångare men är uppdaterad på många sätt. Bl a kan den spara upp till ca 1000 kWh mer per år, än de äldre pumparna. När man har installerat IVT Greenline HE för bergvärme i Stockholm tillåts man tydligt följa energiförbrukningen på en display. Detta resulterar ofta i att man, som privatperson, drar ner på förbrukningen där den ser ut att gå åt allra mest. En vinst för både plånbok och miljö!

IVT PremiumLine HQ

Bekväm, kompromisslös och otroligt effektiv när det gäller att dra ner på energi-förbrukningen – Så beskrivs värmepumpen IVT PremiumLine HQ på bästa sätt. Detta
är den enda värmepumpen på marknaden för bergvärme i Stockholm som är Svanenmärkt. Modellen är försedd med en särskild teknik för energisparande. En lösning som gör att man, som kund spara flera tusen kronor om året enbart på reducerade energikostnader. Med systemet AWS II styrs varmvattenproduktionen i pumpen efter behov. Om du gör slut på stora mängder varmvatten, kommer den att direkt producera mer. Och om din förbrukning av varmvatten är minimal, sänks även produktionen. Detta är en revolutionerande teknik inom bergvärme i Stockholm. En mycket positiv utveckling sett ur en miljösynpunkt!

IVT Geo 500

Denna nya värmepump lämpar sig särskilt bra i fastigheter med större förbrukning. IVT har här utvecklat en inverterstyrd kompressor, som automatiskt anpassar effekten efter energi-behovet, vid olika utetemperaturer, för maximal besparing. Modellen finns i tre olika effekt-storlekar, för att på ett anpassat sätt kunna installeras, baserat på förbrukningen, i det specifika huset. I IVT Geo 500-serien, har man bl a lyckats utveckla otroliga +71° på fram-ledningstemperaturen, vilket ger mycket bra tillgång till varmvatten. På Effektiv Energi AB är vi stolta över att kunna erbjuda Geo-500 modellen, när vi installerar bergvärme i Stockholm. Givetvis så ingår 10 års IVT-Garanti på kompressorn!

Vill du veta mer om vårt samarbete med IVT? Kontakta oss på 08-591 184 00 redan idag!

Bosch

Oavsett om man har tidigare erfarenhet av bergvärme i Stockholm eller inte så känner de flesta till varumärket Bosch och det är inte särskilt konstigt. Företaget har funnits i Sverige sedan i början på 1900-talet. Med över 120 års utveckling och tillverkning, så är Bosch idag, både en av de äldsta och den mest välrenommerade företagen, inom sina fält, i hela Europa.

Bosch sysslar även bl a med värmeprodukter och med sin produktion i Tranås, så får man ju även en närproducerad värmepump, då man installerar Bosch bergvärme i Stockholm! Det är i det sistnämnda, som vi på Effektiv Energi kommer in i bilden. Vi är stolta över att få arbeta med Boschprodukter, när vi installerar bergvärme i Stockholm.

Vill du veta hur snabbt vi kan leverera bergvärme i Stockholm och en Boschmaskin, till dig? Kontakta oss på 08-591 184 00 och berätta om dina önskemål, redan idag!

Nibe

Nibe har levererat pumpar för bergvärme i Stockholm, Sverige och världen i över 30 års tid.
Företagsfilosofin är enkel – De producerar produkter som är designade och anpassade efter människors hem, oavsett vilken typ av hem de bor i. Nibes nya produkter styrs av ett operativsystem, som ger kunderna möjlighet att smidigt styra temperaturen i fastigheten utefter deras specifika behov. Pumpen styrs med hjälp av en touchscreen. Efter ett par tryck på skärmen kan kunden luta sig tillbaka, njuta av värmen och samtidigt spara på både pengar och miljö. På Effektiv Energi AB har vi lång erfarenhet av att installera Nibe-produkter i samband med våra installationer av bergvärme i Stockholm.

Är du nyfiken på vilken lösning som skulle passa för ditt hus och dina behov?

Kontakta oss på 08-591 184 00 redan idag så berättar vi mer!

Kontakta oss

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så fort vi kan.