Effektiv Energi AB - Värmepumpar i Stockholm

Hos oss hittar du ett team av experter med över 25 års erfarenhet av arbeten med bl a Bergvärme i Stockholm. Vi genomför totalentreprenader inom en rad olika områden. Från bergvärme och olika typer av kyla & värmepumpar i Stockholm. Alla pumpar, som vi arbetar med håller marknadens högsta kvalitet. Vi arbetar med märken, som IVT, Bosch, Autoterm, Nibe, Viessmann och CTC för att kunna garantera bästa resultat för dig som kund.

BOKA KOSTNADSFRITT MÖTE
SNABBA LEVERANSER
FÖRMÅNLIG FINANSIERING

Värmepumpar och bergvärme i Stockholm

På Effektiv Energi åtar vi oss uppdrag av olika omfattning och karaktär. Det kan handla om såväl stora, som små installationer av värmepumpar i Stockholm. Från mindre hus till större villor eller till fritidshuset. Det kan också handla om bergvärme för stora bostadsrättsföreningar i Stockholm. Vi tycker att alla har rätt till en effektiv värmeförsörjning i Stockholm, och vi hjälper gärna till att få värmepumpen på plats! I vår tjänsterepertoar erbjuder vi också helkonverteringar av direktverkande el till vattenburna värmesystem. Du kan dessutom, som kund, anlita oss, som konsulter för direkta energieffektiviseringar av exv större fastigheter och konferensanläggningar. Oavsett vilka kompetenser, som projektet, i fråga, kräver, så har vi de kompetensresurser, som behövs.

BERGVÄRME

VAD ÄR BERGVÄRME?

Den här typen av värme är i själva verket lagrad solenergi, som finns långt nere i marken. Med tanke på att solen aldrig upphör att skina ner på planeten så kommer lagret av värme i berggrunden alltid att bestå. Det spelar heller ingen roll hur många boende i grannskapet, som installerar bergvärme i Stockholm. Så länge hålen borras med minst 20 meters mellan-rum så kommer de inte att påverka varandra, enligt den kunskap & erfarenhet man har idag.

LUFTVÄRMEPUMP

VAD ÄR LUFTVÄRME?

Med denna typ av värmepump får man en härlig luftburen värme/kyla i huset. För en optimal spridning så är det förstås fördelaktigt med en öppen planlösning.
Luftvärmepumpar i Stockholm är vanligt förekommande som komplement i exempelvis mindre bostadshus, gäststugor, garage, sommar- och eller fjällstugor. Även för fastigheter med direktverkande el så går det att göra besparingar genom att installera en luftvärmepump.

SOLSYSTEM

SOLSCELLER EGEN EL

Användningen av solceller började, som elförsörjning till satelliter i rymden på 1950-talet. Först på 1970-talet började man använda tekniken på jorden.
Idag är installationen av Sol-El, i form av solpaneler som innehåller solcellerna för el-produktion, verkligen på frammarsch! Tekniken har förbättrats och i Sverige så har även ett speciellt solcellsstöd erbjudits. Priset för en installation har därför även sjunkit betydande. Man räknar generellt med att pay-off-tiden för investeringen ligger runt 12-15 år.

SOLSYSTEM

SOLSCELLER - EGEN EL

Användningen av solceller började, som elförsörjning till satelliter i rymden på 1950-talet. Först på 1970-talet började man använda tekniken på jorden.
Idag är installationen av Sol-El, i form av solpaneler som innehåller solcellerna för el-produktion, verkligen på frammarsch! Tekniken har förbättrats och i Sverige så har även ett speciellt solcellsstöd erbjudits. Priset för en installation har därför även sjunkit betydande. Man räknar generellt med att pay-off-tiden för investeringen ligger runt 12-15 år.

Få er kostnadsfria offert från Effektiv Energi

FINANSIERING

Energilån - lånet som sänker dina energikostnader

Energilånet är för dig som ska investera i energibesparande lösningar och/eller ett mindre miljöbelastande uppvärmningssystem.

Vad är bergvärme i Stockholm?

Den här typen av värme är i själva verket lagrad solenergi, som finns långt nere i marken. Med tanke på att solen aldrig upphör att skina ner på planeten så kommer lagret av värme i berggrunden alltid att bestå. Det spelar heller ingen roll hur många boende i grannskapet, som installerar bergvärme i Stockholm. Så länge hålen borras med minst 20 meters mellan-rum så kommer de inte att påverka varandra, enligt den kunskap & erfarenhet man har idag.

Bergvärme i Stockholm – Arbetsprocessen

För att utvinna bergvärmen finns det en rad olika steg, som alla arbeten med bergvärme i Stockholm, genomgår.

  1. Projektet börjar, rent naturligt, med att vi borrar ett hål i marken, som är anpassat för det energibehov, som aktuell fastighet kräver. Borrhålsdjupet brukar normalt ligga mellan 150 och 250 meter.
  2. Därefter sänker man ner en kollektorslang innehållande brinevätska, en blandning av etanol och vatten, som värms upp av bergmassan. 
  3. Brinevätskan cirkulerar sedan upp ur energihålet och in i huset. Värmen, som vätskan för med sig utvinns av den bergvärmepump, som vi installerar, i huset i Stockholm.
  4. När bergvärmepumpen, omvandlat den inkommande värmen, till riktigt höga temperaturer, så kan därmed varmvatten och husvärme levereras till huset. Samtidigt så cirkulerar brinevätskan tillbaka ner i energihålet igen och ”hämtar” ny värme. Sedan börjar cirkulationsprocessen om på nytt! 

Välj klimatsmart

Eftersom bergvärme i Stockholm utvinns från lagrad solenergi är det den överlägset mest klimatsmarta uppvärmningsmetod, som man kan välja. Värmepumpen i Stockholm förser fastigheten med en jämn värme, oavsett årstid. På vintern levererar den både värme och varmvatten och på sommaren tillverkar den varmvatten. En bergvärmepump kan även leverera s.k. frikyla från energihålet, sommartid, om man så önskar.

Vill du veta mer om hur det går till när vi på Effektiv Energi installerar bergvärme i Stockholm? Kontakta oss direkt på telefonnummer 08-591 184 00!

Bergvärme i Stockholm – Fördelar

Det finns en anledning till att det har blivit så populärt med bergvärme i Stockholm och övriga delar av Sverige under de senaste åren. Eller rättare sagt: Det finns flera anledningar! Nedan listar vi några av de främsta fördelarna med att installera bergvärme i Stockholm.

Spara pengar

En fördel med att värma upp huset med bergvärme i Stockholm är förstås att energin är obegränsad. Värmen, som finns lagrad i berggrunden, kommer inte att ta slut inom över-skådlig framtid. Energikostnaderna, efter installation av bergvärme, minskar vanligtvis kraftigt – ända upp till 75 – 80 % av den befintliga energiförbrukningen. Ju större huset är, desto större besparingar kan göras!

Investera

Den här typen av värmepumpar i Stockholm har vanligtvis en livslängd på 20 – 25år, under förutsättning att de är rätt dimensionerade för det energibehov, som pumpen skall ersätta. Livslängden på dagens energihål och kollektor, som använts för att cirkulera upp brine-vätskan, är i princip obegränsad. Detta gör att bergvärmen i Stockholm är en långsiktigt lönsam investering, som även höjer värdet på din fastighet med samma summa, som du investerat. Detta innebär även att fastigheten, blir än mer intressant, för framtida köpare då energikostnaderna, för att driva fastigheten, ligger bra mycket lägra än hus med annan typ av värmekälla.   

Enkelt underhåll

Många äldre uppvärmningssystem kräver regelbunden årlig service för att de ska fungera felfritt. Så är inte fallet med bergvärme i Stockholm. Med den här moderna typen av värmepump i Stockholm, sköter du själv enkelt nödvändigt underhåll med endast ett par rekommenderade servicetillfällen, som vi hjälper till med! En service säkerställer och optimerar driften av din bergvärmepump, vilket borgar för en lång livslängd. 

Olika typer av värmepumpar i Stockholm

Att utvinna värme ur berggrunden är förvisso en av de mest populära och mest efterfrågade energilösningen på marknaden. Men bergvärme i Stockholm är långt ifrån det enda klimat-smarta och ekonomiska alternativet. Faktum är att man kan utvinna värme även ur t.ex. luften och även från marken, om man bara har rätt utrustning. På Effektiv Energi arbetar vi med en rad olika typer av värmepumpar i Stockholm.

Luftvärmepumpar i Stockholm

På liknande sätt, som man utvinner energi ur berggrunden kan andra typer av värmepumpar i Stockholm utvinna värme ur luften. Även detta görs med hjälp av en kompressor, i nedan kort beskrivna, fyra faser:  

1. Förångning

Värmepumpen, som vi installerar på fastigheten i Stockholm, omvandlar kall utomhusluft med hjälp av en s.k. förångare, till varm luft. 

2. Komprimering

Kompressorn gör vad namnet antyder. Den komprimerar den varma luften så att den färdas vidare genom värmepumpen i Stockholm, som mycket het gas.

3. Kondensering

Den varma gasen går därefter igenom en kondensor, som dels kondenserar gasen tillbaka till vätska igen och dels överför värmen till värmesystemet i fastigheten. Detta kan vara såväl ett fläktsystem, som ett vattenburet elementsystem. 

4. Expansion

Sista fasen i din värmepump i Stockholm sker i den så kallade expansionsventilen. Här sänks trycket och temperaturen på vätskan väsentligt och processen kan börja om igen!

Luft-vattenvärmepump

En installation av den här typen av värmepumpar i Stockholm är ett mer omfattande projekt än en luft/luftvärmepump. Därför är det viktigt anlitad leverantör, som utför installationen, har kunskap och lång erfarenhet av den här typen av arbete. Företag som Effektiv Energi AB, helt enkelt! Luft-vattenvärmepump är ett bra alternativ om man inte har möjlighet att borra för bergvärme. Bra val för den som vill vara skonsam mot miljön och även spara pengar.

Den här typen av värmepumpar i Stockholm är anpassade för hus vars uppvärmningssystem är vattenburna. Hur stor besparingen kan bli, i ett specifikt fall, beror på en rad olika faktorer och därför är det svårt att ge ett svar på förhand. Det kan bland annat handla om hur stor uppvärmd yta huset har, hur välisolerat huset är och även, av stor betydelse, var man bor i landet. Även omfattningen av själva installationen av värmepumpen i Stockholm kan variera från fall till fall. Beroende på hur förutsättningarna för en specifik fastighet i Stockholm ser ut, så kan vårt arbete med värmepumpen ta olika lång tid. I snitt brukar det handla om ungefär två dagars arbete.

Frånluftsvärme

Detta är en typ av värmepump, som kan spara kostnader för uppvärmning och varmvatten-produktion i din fastighet i Stockholm. Vanlig värmekälla i hus från 80-talet. Förutsätter att det finns ett vattenburet värmesystem och ett system för mekanisk frånluftsventilation. Principen är så att värmen i din inomhusluft återvinns, tillbaka in till huset, på vägen ut ur husets ventilationssystem. Om det inte finns möjlighet att borra ett energihål för bergvärme i Stockholm, så kan frånluftsvärme vara ett alternativ. 

Har du frågor om frånluftsvärme eller önskar byte ut din befintliga värmepump i Stockholm till en ny? Kontakta oss direkt på telefonnummer 08-591 184 00!

Markvärme

Med en i huset installerad värmepump i Stockholm, som är kopplat till en markslinga, kan man spara på två saker: pengar och miljö. Här nyttjas inga fossila bränslen! Energin utvinns, som namnet vittnar om, från marken i husets närhet. Genom att nyttja solenergi, som lagrats i markytan, så kallad markvärme eller jordvärme, kan man sänka sina energiräkningar betydande. När vi installerar den här typen av värmepumpar gräver vi ner en markslinga (kollektor) på tomten. I slingan cirkulerar sedan en värmebärande vätska, som förser huset med värme och varmvatten.

Kontakta Effektiv Energi i Stockholm så berättar vi mer om hur det går till när vi installerar en värmepump hos Er!

Solenergi!

Ekologisk hållbarhet bygger på att människan nyttjar energin från solen. Ett solfångarsystem gör just detta! Genom att installera ett solfångarsystem tas den direkta solenergin, som når jorden, till vara. Systemet består av en värmebärande vätska, som fångar upp energin från solen. Vätskan överförs via en värmeväxlare, vidare till ett värmesystem och en så kallad ackumulatortank eller direkt till en utomhuspool, sommartid. Man får enkelt varmt vatten! 

Ett nyare alternativ är installationen av solceller, som produceras elektricitet! Dock är åter-betalningstiden ännu relativt lång, typ 10-15år och kvittningsrätten ännu outredd.  

Ring oss på telefonnummer 08-591 184 00 för frågor om solenergi eller om våra andra typer värmepumpar i Stockholm.

Kontakta oss

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så fort vi kan.